Företagets historia

 • 1970 fÂr bil- och flygmekanikern Staffan Bjervik en f–rfrÂgan frÂn en skolrektor om han k”nner nÂgon som kan k–ra den kommunala skolbussen. Staffan, som vid den h”r tidpunkten drev en bensinstation i BÂstad, f–reslÂr sig sj”lv och blir genast anst”lld. Enda problemet ”r att han saknar busskort ....
  Han tar kontakt med Margeretetorpsbussarna och fÂr hj”lp med –vningsk–rning. Han tar sitt busskort och b–rjar k–ra skolskjuts samtidigt som han emellanÂt hoppar in som extrachauff–r hos Margeretetorpsbussarna.
   
 • I slutet av 70-talet –vergÂr Staffan helt och hÂllet till att arbeta för Margaretetorpsbussarna.
   
 • 1984 best”mmer sig Staffan Bjervik f–r att bli egen f–retagare, ans–ker om busstrafiktillstÂnd och b–rjar s smÂningom att leta efter en l”mplig buss att k–pa in.
   
 • 1986 startar han BÂstad Buss med en tre Âr gammal Setrabuss, inhandlad hos Cartes i Vetlanda - som h–r till de f som tror p hans idČ. De f–rsta Âren blir tuffa, men tack vare sin erfarenhet som chauff–r p Östeuropa hos Margeretetorpsbussarna fÂr Staffan i uppdrag av Tomas Molnar p TM-resor i Halmstad att k–ra resor till Ungern.
   
 • I slutet av 80-talet byts den första bussen ut mot en lite nyare, visserligen fortfarande begagnad men den här gången utrustad med luftkonditionering, vilket ännu inte var så vanligt förekommande under den här perioden. Men många kunder efterfrågade det, inte minst på Ungernresorna.
  Ännu en turistbuss inköpes.
   
 • 1991 klarar inte Staffan längre att både sköta bussunderhållet och att ta alla körningar själv, utan anställer därför en kombinerad chaufför och mekaniker.
   
 • 1992 börjar Båstad Buss köra för Sällskapsresor i i Halmstad och köper dessutom en av deras turistbussar
   
 • 1993 bygger Båstad Buss ett rejält garage för sina bussar, med tillhörande verkstad. Tidigare hade de tre bussarna stått uppställda på gatan i villakvartern hemma hos Staffan, som skötte underhållet på garageinfarten till sin eget hus!
   
 • Under mitten av 90-taletutökas bussparken med ytterligare två moderna turistbussar samt en charmig gammal dubbelldäckare från London.
   
 • 1996 inleds ett samarbete med Citadellresor i Landskrona med körningar bl a till Tjeckien, Ungern, Österrike och Tyskland.
   
 • 1997 en splitterny modern dubbelldäckare av märket Setra köps in.
   
 • 1997-98 börjar Båstad Buss regelbundet att köra för Lion Alpin i Varberg om vintrarna efter att ha tagit över Sällskapsresors sista buss.
   
 • 15 augusti 1999 får Båstad Buss den äran att köra Hans Majestät Konungen, Carl XVI Gustav i samband med hans besök på tunnelbygget genom Hallandsåsen.